Regulamin

  1. Strona pod domeną www.grepo.pl jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).
  2. Administratorem Strony GREPO Grzegorz Pocztarek (dalej „GREPO”), ul. Polna 50, 59-630 Mirsk, NIP: 6112482881
  3. Administratorem danych osobowych jest GREPO Grzegorz Pocztarek.
  4. Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno - promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do GREPO dotyczących świadczonych usług oraz oferty GREPO (dalej „Formularz”).
  5. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015. 2135) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.
  6. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz GREPO dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.
  7. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
  8. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 7 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres kontakt@grepo.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
  9. kontakt@grepo.pl jest również właściwy dla komunikowania GREPO wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczony przez GREPO Grzegorz Pocztarek.